PV Premiebudget 2022
24 November, 2021 by
PV Premiebudget 2022
Marketing

Onlangs werd aangekondigd dat de PV-premie in 2022 op dezelfde hoogte zal blijven als in 2021. Daarnaast werd ook een budget van 32,4 miljoen aangekondigd voor deze premie in 2022. Dit voorstel moet nog finaal goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering. Daarnaast geven we ook het voorlopige budget van de thuisbatterijpremie voor 2022.

Budget PV Premie:
In 2022 
zal de premie voor nieuwe PV op bestaande gebouwen niet dalen t.o.v. 2021 zoals eerst aangekondigd, maar blijft deze op dezelfde hoogte. Dit betekent het volgende:


Algemene premiePremie beschermde afnemers
Premiebedrag tot 4kWp300 euro/kWp360 euro/kWp
Premiebedrag 4 tot 6 kWp150 euro/kWp180 euro/kWp
Maximaal premiebedrag1500 euro (max 40% van de investeringskosten incl. BTW)1800 euro (max 48% van de investeringskosten incl. BTW)


De minister kondigde ook het budget van de PV-premie aan voor 2022. In 2021 werd gerekend dat maximaal 27.000 PV-installaties met gemiddeld grootte van 4 kWp de premie zouden aanvragen. Dit resulteerde in een nodig budget van €32,4 miljoen. Dit budget werd voorzien via het Energiefonds. De vertrouwensbreuk na de terugdraaiende teller zorgde ervoor dat dit budget niet opgebruikt zal zijn.

Voor het budget van 2022 werd opnieuw 27.000 installaties geschat. Op basis van de originele verlaging zou 24,3 miljoen nodig zijn. De minister kondigt nu aan om via het energiefonds nog 8,1 miljoen extra vrij te maken om zo de “meerkost” ten gevolge van het behouden van de premiehoogte op te vangen. Het totaalbudget voor 2022 is zo 32,4 miljoen euro.

Budget thuisbatterijpremie

In de beleids- en begrotingstoelichting Energie en Klimaat voor 2022 werd voorlopig een budget voorzien van 16,5 miljoen euro voor de thuisbatterijpremie, waarmee er ongeveer 9500 premies toegekend kunnen worden. De volgende jaren wordt het voorziene budget, jaarlijks, telkens met 25% afgebouwd. In november en december wordt de begroting door verschillende commissies besproken zodat het Vlaams Parlement voor het einde van het kalenderjaar over de begroting kan stemmen.

PV Premiebudget 2022
Marketing 24 November, 2021
Share this post