Wijzigingen Bebat bijdrage
26 February, 2022 by
Wijzigingen Bebat bijdrage
Marketing
Vanaf 1 januari 2022 dalen de bijdragen voor de meeste batterijen en accu’s opnieuw. Voor Energy Storage Systems (ESS) of thuisbatterijen wordt vanaf 1 januari 2022 een milieubijdrage ingevoerd. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de tarieven:

 • De milieubijdrage van de meeste batterijen daalt van € 0,057 (excl. btw) naar € 0,053 (excl. btw), hetzij een verdere verlaging van 7%. (Sinds 01/01/2013 verlaagde Bebat de milieubijdrage met 57%.)

 • Voor Energy Storage Systems (ESS) of thuisbatterijen* wordt een milieubijdrage ingevoerd i.p.v. een administratieve bijdrage. De tarieven bedragen:

  • € 2,39 / kg (excl. btw) voor Energy Storage Systems (ESS) op basis van lithium-ion

  • € 1,27 / kg (excl. btw) voor Energy Storage Systems (ESS) op basis van zoutwater
   (De administratieve bijdrage voor Energy Storage Systems (ESS)* op basis van lood blijft van toepassing.

 • De milieubijdragen van lithium herlaadbare batterijen van de 3 gewichtscategorieën van batterijen ≤ 2 kg blijven ongewijzigd.

 • De milieubijdrage van lithium herlaadbare batterijen van de gewichtscategorie > 2 kg tot ≤ 10 kg (waaronder de meeste fietsbatterijen) daalt van € 8,5 (excl. btw) naar € 7 (excl. btw). Voor de gewichtscategorie van > 10 kg tot ≤ 20 kg daalt de milieubijdrage van € 2,49 (excl. btw) naar € 2,26 (excl. btw) per kg. Deze bijdragen gelden voor andere batterijen dan ESS of thuisbatterijen*.

 • De administratieve bijdrage voor loodbatterijen > 3 kg daalt van € 0,057 (excl. btw) naar € 0,053 (excl. btw).

 • Belangrijk is ook dat de administratieve bijdrage voor alle andere batterijen > 20 kg daalt van € 0,057 (excl. btw) naar € 0,053 (excl. btw).

De wijzigingen gelden vanaf 01/01/2022 voor de verkopen tussen professionelen (fabrikanten, invoerders, groot- en kleinhandelaars). Zoals bij elke vorige tariefwijziging wordt er ook nu weer een overgangsfase voorzien tot uiterlijk 01/04/2022 voor verkopen aan consumenten. Hierdoor kunnen bestaande stocks die voor 01/01/2022 op de markt gebracht werden nog gedurende 3 maanden aan de bijdragen van 2021 aan consumenten verkocht worden. Bebat zal echter vanaf 01/01/2022 de nieuwe bijdragen factureren voor alle batterijen die vanaf dan op de markt worden gebracht.


* Energy Storage Systems (ESS) of thuisbatterijen zijn energie-opslagbatterijen met een gewicht tot en met 200 kg die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit (bv. zonnepanelen), ongeacht de plaats waar ze geïnstalleerd worden. Batterijen die back-updoeleinden als hoofdfunctie hebben, de zogenaamde UPS-batterijen, horen daar niet bij. Voor alle duidelijkheid: de traditionele batterijen zoals AA, AAA, knoopcellen,…vallen hier niet onder.

Bron: bebat.be

Wijzigingen Bebat bijdrage
Marketing 26 February, 2022
Share this post