Vergroening bedrijfswagens goedgekeurd door de Kamercommissie

Vergroening bedrijfswagens goedgekeurd door de Kamercommissie
Marketing 4 November, 2021
Vergroening bedrijfswagens goedgekeurd door de Kamercommissie
4 November, 2021 by
Vergroening bedrijfswagens goedgekeurd door de Kamercommissie
Marketing

De Kamercommissie financiën en begroting heeft onlangs de tweede lezing goedgekeurd van het wetsvoorstel betreffende de vergroening van het bedrijfswagenpark. Het voorstel werd ingediend door minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

In mei 2021 heeft het ministerieel comité overeenstemming bereikt over het principe van de ‘vergroening’ van het bedrijfswagenpark. Vanaf 1 januari 2026 zullen alleen nog emissieloze bedrijfswagens in aanmerking komen voor belastingvermindering.

Emissieloze bedrijfsauto’s (elektrisch of op waterstof) die vóór 1 januari 2027 worden gekocht, geleased of gehuurd, blijven 100% fiscaal aftrekbaar. De aftrek zal vervolgens in fasen worden verminderd, tot uiteindelijk 67,5% in 2031. Bovendien wordt vanaf 1 januari 2023 een aftrekbeperking van 50% ingevoerd voor de kosten van benzine en diesel van plug-in hybrides.


Meer laadpalen installeren

Met het wetsvoorstel wil men de installatie van oplaadpunten aanmoedigen, zowel thuis als op het werk. Daartoe kan iedereen die als particulier kiest voor de aankoop en installatie van een thuislaadpaal (wallbox) tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024, rekenen op een belastingvermindering op de investering, met een plafond van 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

De aftrek bedraagt 45% in 2021 en 2022, 30% in 2023 en 15% in 2024. Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024.

Bedrijven die investeren in een publiek oplaadstation, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Voor investeringen die tussen 1 september 2021 en 31 maart 2023 worden gedaan, geldt een aftrekpercentage van 200%. Het jaar daarop wordt dit percentage verlaagd tot 150%. Het wetsvoorstel voorziet ook in een belastingaftrek voor investeringen in emissieloze vrachtwagens.

Ten slotte wordt het mobiliteitsbudget vereenvoudigd, versoepeld en uitgebreid, met toegankelijkheid zonder wachttijd voor alle werknemers die een auto van de zaak hebben of die daarvoor in aanmerking komen. Er zijn nieuwe mogelijkheden opgenomen, zoals elektrische steps, openbaarvervoerkaarten voor gezinsleden die in hetzelfde huishouden wonen, parkeerkosten in verband met het gebruik van het openbaar vervoer, of de voetgangerstoelage voor reizen van en naar het werk. De straal voor de subsidiabiliteit van huisvestingskosten wordt ook uitgebreid tot 10 km van de plaats van tewerkstelling in plaats van 5 km.

Bron: gocar.be